Obchodní podmínky

Podmínky užití provozovatele webové stránky www.objednavky.pizzapresulici.cz(dále jen Web). Zdeněk Pavlík, IČ: 630 546 55, provozovna:  Al­brechtická 25, 794 01 Krnov, (dále jen Provozovatel).

1. Úvodní ustanovení

  • Provozovatel provozuje Web za účelem propagace svých výrobků a produktů, které jeho prostřednictvím nabízí svým zákazníkům prostřednictvím internetu (dále jen Uživatel).
  • Tyto podmínky upravují práva a povinnosti osob využívajících Web a další související právní vztahy.

2. Předmět objednávky

  • Předmětem objednávky jsou zpravidla pokrmy, které Provozovatel vyrábí v souladu s platnými hygienickými a právními předpisy ve své provozovně a tyto nabízí svým zákazníkům v Provozovně, na osobní odběr nebo svým rozvozem.
  • Pokrmy jsou vyráběny čerstvé a jsou určeny k okamžité spotřebě.
  • Informace o obsažených alergenech poskytne obsluha na vyžádání u obsluhy. 
  • Uživatel provede objednávku pomocí Webu výběrem produktů, uvedením všech požadovaných údajů a odesláním objednávky prostřednictvím We­bu.
  • Objednávka se stává závaznou okamžikem potvrzení ze strany Provozovatele, o čemž je Uživatel informován prostřednictvím e-mailu, příp. SMS.

3. Platba a doprava

  • Cena za objednávku je určena produkty a k nim příslušnými obalovými materiály; obalové materiály jsou nedílnou součástí objednávky a jsou vždy automaticky přiřazeny k objednaným produktům
  • Uživatel může platit objednávku v hotovosti nebo platební kartou u kurýra, pokud tuto variantu zvolil ve formuláři své objednávky. Od 16.května 2018 lze platit stravenkami značky NAŠE STRAVENKA. V současnosti akceptujeme pouze jejich papírovou verzi. 
  • V případě, že si Uživatel zvolí platbu pomocí online platební brány, podklad k zaplacení (URL adresa k provedení platby) bude Uživateli doručen až po potvrzení objednávky ze strany Provozovatele. Uživatel je povinen platbu uskutečnit do 5 minut, jinak bude objednávka automaticky zrušena, o čemž bude Uživatel informován e-mailem. Platební brána je v současné době ve fázi přípravy. Proto tuto variantu zatím nelze využít. 
  • Doprava je účtována dle platného ceníku.
    Název Cena Dostupné od Zdarma od
    Ježník 50,- 300,- 95,-
    Chomýž 50,- 95,- 300,-
    Krnov a okolí 25,- 85,- 300,-
    Průmyslová zóna 50,- 95,- 300,-

4. Ostatní ujednání

  • Provozovatel má právo odmítnout vyřízení objednávky, pokud požadovaný čas Uživatelem není ze strany Provozovatele splnitelný ani v odsouhlaseném náhradním termínu, který Uživatel vyznačí při dokončení objednávky na Webu
  • Dále má Provozovatel právo odmítnout vyřízení objednávky zejména v těchto případech: Uživatel uvedl zjevně chybné nebo podvodné údaje, Uživatel má špatnou platební morálku, Uživatel objedná takové množství výrobků a produktů, které odporuje obvyklému množství objednávek
  • Uživatel použitím Webu souhlasí se zasíláním obchodních sdělení Provozovatele, Provozovatel však prohlašuje, že nebudou poskytnuté osobní údaje Uživatelů poskytnuty třetím stranám

Tyto podmínky jsou platné od 1.12.2016.